Stručný opis projektu
Cieľom projektu je Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku DAVPEK, s.r.o. je modernizácia výrobného procesu a rozšírenie sortimentu spoločnosti DAVPEK, s.r.o. pri výrobe pekárskych a cukrárenských výrobkov ako napr. chlieb, pečivo, sladké a slané výrobky. DAVPEK, s.r.o. je mladá, remeselná pekáreň, ktorá využíva tradičné receptúry a kvalitné suroviny. Hlavnými odberateľmi sú obchody potravín v okrese.
Predmetom projektu je obstaranie inovatívnych technológií, na základe ktorých spoločnosť zvýši efektivitu, zlepší kvalitu výrobkov a poskytne ekologickejší proces výroby. Tieto inovácie sa uskutočnia kúpou a inštaláciou nasledujúcich technológií:
– Etážová termoolejová pec,
– Osadzovacie zariadenie k etážovej peci,
– Kysiareň na chleba,
– Špirálový miešač cesta.